സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ്

സ്ട്രെൻസിലുകളിൽ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് ആപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതിനായി Fumax SMT ഹൗസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്.

സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ്1

സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗിൽ കർശന നിയന്ത്രണം

സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റർ സാധാരണയായി പ്ലേറ്റ് ലോഡിംഗ്, സോൾഡർ പേസ്റ്റ്, പ്രിന്റിംഗ്, ഇർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഇതാണ്: പ്രിന്റിംഗ് പൊസിഷനിംഗ് ടേബിളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ശരിയാക്കുക, തുടർന്ന് പ്രിന്ററിന്റെ സ്ക്രാപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സോൾഡർ പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന പശ സ്റ്റെൻസിലിലൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക.ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലേസ്മെന്റിനായി പ്ലേസ്മെന്റ് മെഷീനിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ്2

1. എന്താണ് സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റർ?അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് ഒരു റിഫ്ലോ വഴി സർക്യൂട്ട് ബോർഡുമായി ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ്.സോൾഡർ പേസ്റ്റിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് ചുവരിൽ പെയിന്റിംഗ് പോലെയാണ്.സോൾഡർ പേസ്റ്റ് ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും സോൾഡർ പേസ്റ്റിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, കൂടുതൽ കൃത്യമായ പ്രത്യേക സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് (സ്റ്റെൻസിൽ) ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ് വ്യത്യാസം.സോൾഡർ പേസ്റ്റിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുക.സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ശേഷം, സോൾഡർ പേസ്റ്റ് ഉരുകിയതിന് ശേഷം മധ്യഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തടയാൻ "田" ആകൃതിയിലാണ് ഇവിടെ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ്3

2. സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗിന്റെ ഘടന

(1) ഗതാഗത സംവിധാനം

(2) സ്‌ക്രീൻ പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം

(3)PCB പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം

(4) വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം

(5) സ്ക്രാപ്പർ സിസ്റ്റം

(6) ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്‌ക്രീൻ ക്ലീനിംഗ് ഉപകരണം

(7) ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പ്രിന്റിംഗ് ടേബിൾ

സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ്4

3. സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനം

സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലെ സോൾഡറിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന് സോൾഡർ പേസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ് അടിസ്ഥാനമാണ്, സോൾഡർ പേസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനവും ടിന്നിന്റെ അളവും പ്രധാനമാണ്.സോൾഡർ പേസ്റ്റ് നന്നായി അച്ചടിക്കാത്തതും സോൾഡർ ചെറുതും സോൾഡർ ശൂന്യവുമാകുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്.