ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

വിലാസം

ഓഫീസ് വിലാസം: 27-05 #, ഈസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്, യിഹായ് സ്ക്വയർ, ചുവാൻ‌ഗെ റോഡ്, നാൻ‌ഷാൻ, ഷെൻ‌ഷെൻ, ചൈന 518054

ഫാക്ടറി വിലാസം: ഫ്ലോർ 5, ബിൽഡിംഗ് 4, ഹുവ ഫെങ് ടെക്നോളജി പാർക്ക്, ഫെങ് ടാങ് റോഡ്, ഫ്യൂയോംഗ്, ബാവോൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഷെൻ‌ഷെൻ, ചൈന 518000

ഫോൺ

+86 755 2607 3349

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക